Baza wiedzy

Porady prawne przez internet. Plusy i minusy.

Od kilku lat firmy prawnicze coraz chętniej świadczą swoje usługi za pomocą Internetu. Powstają specjalne portale specjalizujące się w udzielaniu porad prawnych online, które oferują pomoc w niemalże wszystkich gałęziach prawa. Niewątpliwie korzystanie z takiej formy

więcej

Adwokat z urzędu.

Kto może ubiegać się o adwokata z urzędu? Zarówno na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego jak i kodeksu postępowania karnegso, storna (w procesie cywilnym) lub oskarżony (w procesie karnym), którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej mogą złożyć wniosek

więcej

Jak można zapewnić pomoc prawną osobie tymczasowo aresztowanej?

Tymczasowe aresztowanie służy przede wszystkim zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego. A zatem areszt ma na celu zapobiec ? w sytuacji realnego zagrożenia ? zachowaniom osoby oskarżonej lub podejrzanej o dokonanie przestępstwa, które mogłyby utrudniać prowadzenie postępowania.

więcej

Jaką role pełni adwokat zatrzymanego?

W myśl art. 245 § 1 Kodeksu postępowania karnego, zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nim rozmowę; zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy

więcej

Jak wybrać adwokata do spraw spadkowych.

Przyjęcie spadku wiąże się z dodatkowym szeregiem konsekwencji prawnych, jak i również podatkowych. Przyjmując spadek, przyjmujemy nie tylko nieruchomości i rzeczy ruchome, lecz również wierzytelności, które mogą obciążać spadek. Gałęzią prawa regulującą przejście praw i obowiązków po śmierci ich

więcej

Obsługa prawna firm Poznań

Prowadzenie firmy wymaga dużego zaangażowania w bieżące sprawy, dlatego szanując Państwa czas zachęcamy do współpracy z naszą kancelarią w zakresie obsługi prawnej firm. Zakres świadczonej przez nas obsługi prawnej jest niezwykle szeroki, więc docenią naszą pracę nie tylko małe

więcej

Pomoc prawna Poznań

Życie bywa nieprzewidywalne, dlatego w trudnych jego momentach warto mieć zaufanego prawnika, który doradzi Państwu najlepsze z rozwiązań. Nasza pomoc prawna świadczona jest w bardzo szerokim zakresie, wobec czego zapraszamy Państwa na poradę prawną z każdą sprawą.

więcej

Adwokat rozwód Poznań

Rozwód to ostatnie rozwiązanie prawne, po które warto sięgnąć dopiero wtedy, gdy zawiodą wszystkie pozostałe z dostępnych rozwiązań prawnych. Rozwód jest trudnym i niezwykle emocjonalnym przeżyciem, które obarczone jest dodatkowo dużym stresem. To wszystko sprawia, że przebrnięcie przez wszystkie

więcej

Porady prawne Poznań

Nieznajomość prawa szkodzi, ale z naszą pomocą prawną możecie Państwo poznać swoje prawa i znaleźć rozwiązanie na każdy problem z zakresu prawa. Specjalizujemy się w prawie gospodarczym, administracyjnym i karnym. Pomożemy Państwu w prostych sprawach, jak również i w tych bardzo

więcej

Doradztwo prawne Poznań

Niejednokrotnie pojawiają się w życiu sytuacje, w których do końca nie wiadomo, który z dokonanych wyborów przyniesie nam najwięcej korzyści lub pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji. Jeśli znajdujecie się Państwo w takiej sytuacji, to zapraszamy do naszej kancelarii, gdzie świadczymy doradztwo prawne,

więcej

Kiedy adwokat może poświadczyć za zgodność z oryginałem?

Mówiąc o możliwości uwierzytelniania dokumentów przez pełnomocników podstawowym zagadnieniem, które należałoby wyjaśnić na wstępie jest pojęcie odpisu. To kopia (kserokopia) lub przepisany tekst oryginalnego dokumentu. Warto wiedzieć, że złożenie do akt sądowych odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem jest

więcej

Jak wybrać adwokata do spraw alimentacyjnych?

Istnieje możliwość, by sprawy związane z przyznaniem alimentów bądź zmianą ich wysokości czy też uchyleniem obowiązku alimentacyjnego były rozpatrywane przez sąd bez udziału prawnika żadnej ze stron. Pomimo jednak tego, warto rozważyć ustanowienie pełnomocnika w takich sprawach również,

więcej

Jak wybrać adwokata do spraw majątkowych?

Warto na początku wiedzieć, że usługi świadczone w zakresie spraw majątkowych obejmują problemy związane m.in. z: podziałem majątku, zniesieniem współwłasności, postępowaniem spadkowym, dochodzeniem wierzytelności, sporządzaniem i realizacją umów, rozliczeniami majątkowymi. Tak więc tematyka spraw majątkowych jest niezwykle szeroka

więcej

Ile kosztuje wynajęcie adwokata?

Z pewnością nie znajdziemy jednej, konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Koszt usług adwokata cechuje się bowiem dużym zróżnicowaniem. Każdy prawnik samodzielnie ustala stawki obowiązujące w jego kancelarii ? z reguły za poradę prawną zapłacimy od 150 do 200 zł, przy

więcej

Czy świadek powinien wziąć adwokata?

Rola świadka w procesie jest bardzo istotna, a sąd wzywając nas pragnie uzyskać niezbędne informacje, które pomogą mu procedować w danej sprawie. Nasze zeznania niejednokrotnie mogą pomóc stronom w walce o ich prawa, a sądowi w wydaniu sprawiedliwego wyroku.

więcej

Jak dobrać adwokata do spraw odszkodowawczych?

Bez wątpienia sytuacje, w których zmuszeni jesteśmy sięgnąć po pomoc w sprawie odszkodowania do najprzyjemniejszych nie należą. Bardzo ważnym jest w związku z tym podejmować wszelkie decyzje z rozwagą, o którą ze względu na stan, fizyczny lub psychiczny, w którym się znajdujemy może być trudno. Najważniejsze

więcej

W czym może pomóc adwokat frankowiczom?

Przede wszystkim należy pamiętać, że pomimo tego, iż większość spraw sądowych, w których poszkodowanymi są frankowicze kończą się ich zwycięstwem, to i tak należy pamiętać, że jeśli minie termin przedawnienia, to nie ważne na jak bardzo nieuczciwych klauzulach opierała się umowa kredytu,

więcej

Jak wybrać adwokata do spraw rozwodowych?

Adwokat do takich spraw musi być kompetentny. Doświadczony nie tylko na sali sądowej, ale i w pewnym sensie doświadczony życiowo, aby łatwiej było mu zrozumieć sytuację klienta, w której ten się znalazł. Gdy przez dłuższy czas życie w małżeństwie nie układa się tak,  jak zaplanowano, 

więcej

Czy adwokat jest funkcjonariuszem publicznym?

Funkcjonariuszem publicznym jest podmiot, który korzysta na gruncie polskiego prawa karnego ze szczególnej ochrony prawnej, ale jednocześnie podlega szczególnej odpowiedzialności karnej z uwagi na szczególną pozycję zawodową lub posiadane kompetencje związane ze sprawowaniem władzy publicznej. Art. 115 § 13 Kodeksu karnego określa

więcej

Jak wybrać adwokata do spraw transportu?

Każdy, kto planuje skorzystać z pomocy prawnej, dokonując wyboru adwokata powinien kierować się jego doświadczeniem i fachowym podejściem do klienta. Ponadto ogromne znaczenie ma reputacja prawnika. W tym celu warto zasugerować się opinią rodziny, znajomych, osób,

więcej

Kiedy adwokat może wypowiedzieć pełnomocnictwo?

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Prawo daje jednak adwokatowi możliwość odmowy udzielania dalszej pomocy prawnej, czyli

więcej

Kiedy adwokat nie może być pełnomocnikiem?

Adwokat powołany jest do udzielania pomocy prawnej, jednak ustawodawca dopuszcza sytuację, w której adwokat może tej pomocy odmówić z ważnych przyczyn. Okoliczności, na które adwokat powołuje się przy odmowie udzielenia pomocy prawnej, powinny być rozpatrywane indywidualnie dla

więcej

Zakres obowiązków adwokata w sprawie rozwodowej.

Każda sprawa rozwodowa rozpoczyna się poprzez złożenie przez jednego z małżonków pozwu rozwodowego. Rzetelnie napisany pozew rozwodowy jest podstawą skuteczności i szybkości postępowania rozwodowego. Musi zostać wykazany trwaly i zupełny rozpad pożycia między małżonkami. Pominięcie

więcej

Kiedy adwokat ma wgląd do akt sprawy.

Wgląd do akt spraw, zależy od tego, czy są to akta sprawy na etapie postępowania przygotowawczego, czy też sądowego. Dostępu do akt sprawy w postępowaniu karnym,  nie ma każdy. Szczegółowe uregulowania znajdują się w przepisach kodeksu postępowania karnego. Postępowanie przygotowawczeo objęte jest zasadą

więcej