Porady dla Klientów

engelgardt3

Jaką role pełni adwokat zatrzymanego?

W myśl art. 245 § 1 Kodeksu postępowania karnego, zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie … Czytaj więcej Jaką role pełni adwokat zatrzymanego?

engelgardt13

Jak wybrać adwokata do spraw spadkowych.

Przyjęcie spadku wiąże się z dodatkowym szeregiem konsekwencji prawnych, jak i również podatkowych. Przyjmując spadek, przyjmujemy nie tylko nieruchomości i … Czytaj więcej Jak wybrać adwokata do spraw spadkowych.

engelgardt23

Kiedy adwokat ma wgląd do akt sprawy.

Wgląd do akt spraw, zależy od tego, czy są to akta sprawy na etapie postępowania przygotowawczego, czy też sądowego. Dostępu … Czytaj więcej Kiedy adwokat ma wgląd do akt sprawy.

engelgardt6

Zakres obowiązków adwokata w sprawie rozwodowej.

Każda sprawa rozwodowa rozpoczyna się poprzez złożenie przez jednego z małżonków pozwu rozwodowego. Rzetelnie napisany pozew rozwodowy jest podstawą skuteczności … Czytaj więcej Zakres obowiązków adwokata w sprawie rozwodowej.

engelgardt16

Kiedy adwokat nie może być pełnomocnikiem?

Adwokat powołany jest do udzielania pomocy prawnej, jednak ustawodawca dopuszcza sytuację, w której adwokat może tej pomocy odmówić z ważnych … Czytaj więcej Kiedy adwokat nie może być pełnomocnikiem?

engelgardt22

Kiedy adwokat może wypowiedzieć pełnomocnictwo?

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów … Czytaj więcej Kiedy adwokat może wypowiedzieć pełnomocnictwo?

engelgardt26

Jak wybrać adwokata do spraw transportu?

Każdy, kto planuje skorzystać z pomocy prawnej, dokonując wyboru adwokata powinien kierować się jego doświadczeniem i fachowym podejściem do klienta. … Czytaj więcej Jak wybrać adwokata do spraw transportu?

engelgardt24

Czy adwokat jest funkcjonariuszem publicznym?

Funkcjonariuszem publicznym jest podmiot, który korzysta na gruncie polskiego prawa karnego ze szczególnej ochrony prawnej, ale jednocześnie podlega szczególnej odpowiedzialności karnej z uwagi na … Czytaj więcej Czy adwokat jest funkcjonariuszem publicznym?

engelgardt4

Jak wybrać adwokata do spraw rozwodowych?

Adwokat do takich spraw musi być kompetentny. Doświadczony nie tylko na sali sądowej, ale i w pewnym sensie doświadczony życiowo, … Czytaj więcej Jak wybrać adwokata do spraw rozwodowych?