Różnice między adwokatem a radcą prawnym.

engelgardt2

Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, gdzie można spotkać zjawisko dualizmu zawodów prawniczych. Rozróżnienie profesji adwokata i radcy prawnego osobom niemającym na co dzień do czynienia ze światem prawniczym sprawia często ogromne kłopoty.
Od lipca 2015r., kiedy to dokonano znaczących zmian w uprawnieniach radcy prawnego i ten tak samo, jak adwokat, dysponuje możliwością pełnienia funkcji obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych, różnice w kompetencjach zawodowych stały się właściwie symboliczne.

Zarówno adwokat jak i radca prawny są absolwentami studiów wyższych na kierunku prawo, ukończyli trzyletnie aplikacje (jednak osobne, radcowską i adwokacką), jak i zdali szereg wymagających egzaminów, w tym trwający kilka dni, organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości egzamin zawodowy.

Opisując różnice profesji, których jak wspomniano wyżej jest niewiele, należy wspomnieć, że wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa prawo o adwokaturze, natomiast zasady wykonywania zawodu radcy prawnego zawarte są w ustawie z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.  Dodatkowo oba zawody w sposób symboliczny wyróżnia kolor żabotu przy todze – adwokat ma zielony, radca prawny natomiast niebieski. Najistotniejsza w kontekście praktyki różnica między tymi zawodami polega jednak na ograniczeniu adwokata do wykonywania swojego zawodu wyłącznie w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnika w spółce. Radca prawny może być natomiast zatrudniony w ramach umowy o pracę, z tą różnicą, że wówczas nie będzie on mógł być obrońcą w sprawie karnej.

Podsumowując, obecne różnice między adwokatem a radcą prawnym są na tyle nieznaczne, że wybór sprowadza się głównie do indywidualnych preferencji oraz oceny charakteru sprawy, z którą zwraca się klient. Warto jednak zaznaczyć, że radcy prawni reprezentować w procesie karnym mogą niespełna 3 lata, w związku z czym ich doświadczenie w tej dziedzinie nie jest tak bogate jak adwokatów, a jak powszechnie wiadomo jeden gram praktyki jest lepszy niż tona teorii.