Andrzej Chyła

Tytuł radcy prawnego Pan Mecenas Andrzej Chyła uzyskał w 2017 roku, poprzedzając to trzyletnią aplikacją radcowską, a wcześniej ukończeniem m.in. pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz rocznej Szkoły Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej organizowanej przez British Law Centre wspólnie z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także rocznej Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Chicago-Kent Collage of Law przy współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Pan Mecenas Andrzej Chyła świadczący usługi prawne od 2009r.; głównie dla podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, w tym dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Stworzył zasady ładu korporacyjnego dla międzynarodowej grupy kapitałowej. Uczestniczył w przygotowaniach transgranicznych przejęć, w tym na kwotę ponad 200 mln zł. Zarządzał spółką zagraniczną oraz sprawował nadzór i doradztwo prawne nad funkcjonowaniem organów wielu spółek, w tym m.in. funduszy venture capital. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw.