Zakres obowiązków adwokata w sprawie rozwodowej.

Każda sprawa rozwodowa rozpoczyna się poprzez złożenie przez jednego z małżonków pozwu rozwodowego. Rzetelnie napisany pozew rozwodowy jest podstawą skuteczności i szybkości postępowania rozwodowego. Musi zostać wykazany trwaly i zupełny rozpad pożycia między małżonkami. Pominięcie ważnych dowodów w pozwie rozwodowym, może skutkować nieuwzględnieniem ich w postępowaniu rozwodowym.

Podczas postępowania konieczne jest przesłuchanie każdego z małżonków. Obecność stron na każdej rozprawie jest nieobowiązkowa, gdyż to adwokat wyręcza klienta jako jego pełnomocnik, przesłuchuje świadków oraz biegłych, składa wnioski dowodowe.

Adwokat majacy duże doświadczenie w sprawach rozwodowych jest zdecydowanie najlepszym wyborem dla klienta, gdyż czasami w grę wchodzi obciążenie obowiązkiem alimentacyjnym na całe życie. Z powodu coraz większego sformalizowania procesów sądowych, można przegrać sprawę, majac rację.

Po ogłoszeniu wyroku Sądu I instacji, adwokat ocenia słuszność zapadłego orzeczenia i czy warto się od niego odwoływać. W wypadku gdy klient wnosi bezskuteczna apelacje, musi pokryć koszty procesu w II instancji. Wobec czego słuszność wniesienia apelacji powinna zostać oceniona przez adwokata, który zajmuję się takimi sprawami na co dzień. Ponadto, apelacja również powinna zostać sporządzona przez kompetentną osobę, gdyż jeśli nie będzie ona spełniała wszystkich wymogów lub powołane zostaną niewłaściwe zarzuty, klient może przegrać sprawę.