RODO

Informacja dla Klientów Kancelaria Adwokacka Engelgardt s.c.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1?88) informujemy, że realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kancelaria Adwokacka Engelgardt s.c., NIP 7831718761, ul. Długa 5/4, 61-850 Poznań.

 

Kontakt e-mail w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: rodo@engelgardt.pl

 

Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

 

Dane nie będą ujawniane żadnym podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem współpracowników Kancelarii, a także podmiotów przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w tym w szczególności informatykom, księgowym, firmie archiwizującej.

 

Kancelaria Adwokacka Engelgardt s.c. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza, prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Każda osoba, której dane przetwarza i wykorzystuje, może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.