Jak wybrać adwokata do spraw rozwodowych?

  1. Adwokat do takich spraw musi być kompetentny.

Doświadczony nie tylko na sali sądowej, ale i w pewnym sensie doświadczony życiowo, aby łatwiej było mu zrozumieć sytuację klienta, w której ten się znalazł.

Gdy przez dłuższy czas życie w małżeństwie nie układa się tak,  jak zaplanowano,  kłótnie zdarzają się coraz częściej, w codziennym życiu barak zrozumienia, a  wszelkie próby naprawienia relacji kończą się  fiaskiem, w końcu  małżonkowie podejmują jedną z trudniejszych życiowych  decyzji i postanawiają się rozwieść.   Proces rozwodowy może trwać kilka lat i jest to niewątpliwie bardzo stresujący  okres dla obojga małżonków. Często zdarza się, że wcześniejsze niezbyt przyjemne doświadczenia rzutują na relacje stron i ustalenie  winnego rozpadu małżeństwa, czy uregulowanie spraw związanych z opieką nad dziećmi nie są możliwe bez ingerencji prawnika.  W takich przypadkach potrzebna jest pomoc adwokata kompetentnego i doświadczonego, gdyż jego  działanie ma ogromny wpływ na końcowy rezultat procesu rozwodowego.  Ważne jest, żeby obszerna wiedza pełnomocnika nie skupiała się jedynie na znajomości  przepisów prawnych, a  była poparta wieloletnią praktyką.

  1. Wielkie kancelarie nie gwarantują sukcesu.

Istnieje powszechne przekonanie, że najlepiej ze swoim problemem  zgłosić się do wielopodmiotowej kancelarii, która w internetowych rankingach plasuję się u szczytu tabeli.
Nic bardziej mylnego, zestawienia te są niemiarodajne i o wiele lepiej zaczerpnąć  opinii od pojedynczych, faktycznych klientów kancelarii. W Internecie  jest wiele rzetelnych stron, dzięki którym można zweryfikować faktyczne kompetencje prawników. Co więcej, zazwyczaj bardziej kameralne kancelarie poświęcają więcej uwagi prowadzonym sprawom. Adwokaci skupiają się na konkretnych klientach i prowadzą sprawy samodzielnie od początku do końca. W większych kancelariach powszechna jest natomiast praktyka przekazywania sobie spraw w trakcie trwania postępowania, co powoduje, że często prawnicy traktują powierzone im zadania powierzchownie.

  1. Współpraca między adwokatem a klientem kluczem do sukcesu.

Rozwód niewątpliwie rzutuje na resztę życia obojga małżonków, ważne jest dlatego, aby końcowe postanowienie sądu było korzystne i spełniało nasze oczekiwania. Żeby działania przyniosły oczekiwany rezultat, niezbędne jest  pełne zrozumienie z adwokatem.  Prawo jest dziedziną nauki niełatwą, oczywiste jest więc, że osoby niezwiązane zawodowo z tym obszarem,  nie posiadają szczegółowej wiedzy dotyczącej chociażby prawa rodzinnego. Zadaniem adwokata jest wskazanie najlepszego  i jednocześnie realnego kierunku działań.  Sprawy rozwodowe dotyczą sfery życia prywatnego i niezbędne jest, aby klient obdarzył adwokata zaufaniem i nie krępował się przekazać adwokatowi istotnych szczegółów.  Mając na uwadze powyższe kwestie, należy pamiętać, że decyzja o wybraniu osoby, która będzie reprezentować nas w sądzie powinna być przemyślana i nieprzypadkowa.