W czym może pomóc adwokat frankowiczom?

Przede wszystkim należy pamiętać, że pomimo tego, iż większość spraw sądowych, w których poszkodowanymi są frankowicze kończą się ich zwycięstwem, to
i tak należy pamiętać, że jeśli minie termin przedawnienia, to nie ważne na jak bardzo nieuczciwych klauzulach opierała się umowa kredytu, poszkodowany nie będzie mógł wnieść skutecznego roszczenia.

W sporach frankowiczów utarła się praktyka stosowania 10-letniego terminu przedawnienia, przez co kredyty wzięte w latach 2007-2008 nie napotykały na przeszkodę w postaci przedawnionego roszczenia. Obecnie, jak łatwo można policzyć termin 10 letni mija, a tym bardziej sytuacji nie poprawia nowelizacja kodeksu cywilnego, która to wprowadziła skrócenie okresu przedawnienia do lat sześciu. Art. 118 KC: ?Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ? trzy lata.? . W związku z powyższym zalecane jest jak najszybsze powzięcie odpowiednich kroków prawnych w celu odzyskania nadpłaty kredytu, w czym właśnie może pomóc adwokat. Warto zaznaczyć, że istnieje kilka sposobności przerwania biegu przedawnienia, m.in. wszczęcie mediacji, zawezwanie do próby ugodowej. Profesjonalny adwokat wskaże najlepszą z możliwych dróg, aby odzyskać utracone pieniądze.

Warto pamiętać, że każda sprawa jest inna, i mimo że spory w sprawie frankowiczów opierają się na podobnych przesłankach to i tak niezbędna jest gruntowna analiza umowy kredytu. Celem jest jak najszybsze odzyskanie nadpłaconych pieniędzy, a możliwe jest to tylko i wyłącznie dzięki ustaleniu odpowiedniej strategii działania. Tak jak wspomniałem powyżej, dobry adwokat będzie potrafił wybrać stosowną drogę prawną, aby klient otrzymał to co mu się należy. Nie tylko pozwem, próbą ugodową, ale także dzięki pomocy Rzecznika Finansowego, którego stanowisko może okazać się niezwykle cenne przy wygraniu sporu z bankiem.

Należy także pamiętać, że sam wyrok, choć niezbędny w sprawie, materialnie środków pieniężnych nam nie przekazuje. Może dojść do sytuacji, w której bank będzie stosował różne zagrywki prawne, aby pieniędzy poszkodowanemu nie wypłacić. W takich przypadkach po raz kolejny nieodzowną może okazać się pomoc doświadczonego prawnika, który poprowadzi postępowanie egzekucyjne od banku.

Zainteresowani w kwestii kredytów zaciągniętych we frankach na pewno z uwagą śledzą losy kredytobiorców na salach sądowych i z radością czytają informacje
o kolejnych wygranych, z wydawać by się mogło, niezwyciężonymi bankami. Jednakże, tak jak wspomniałem powyżej, każda sprawa jest inna, dlatego należy rozsądnie poruszać się między zakończonymi już sprawami, co dobry adwokat z pewnością potrafi. Dobranie odpowiednej strategii uargumentowanej wydanymi w sprawie orzeczeniami jest jednym z kluczy do sukcesu.

Szanse na pozytywne zakończenie sporu z bankiem są duże, co pokazuje aktualna linia orzecznicza. Jednakże tak jak zaznaczyłem na wstępie ? termin przedawnienia biegnie. Im szybciej zwrócimy się do profesjonalisty o pomoc tym nasze szanse na zwycięstwo odpowiednio wzrosną.