Jak dobrać adwokata do spraw odszkodowawczych?

Bez wątpienia sytuacje, w których zmuszeni jesteśmy sięgnąć po pomoc w sprawie odszkodowania do najprzyjemniejszych nie należą. Bardzo ważnym jest w związku z tym podejmować wszelkie decyzje z rozwagą, o którą ze względu na stan, fizyczny lub psychiczny, w którym się znajdujemy może być trudno. Najważniejsze ? nie śpieszyć się. Powinniśmy dać sobie czas na uporządkowanie myśli i racjonalne zarysowanie planu co do kwestii odszkodowania. Istotnym jest fakt, że często tuż po szkodzie, bądź stracie osoby bliskiej dostajemy oferty z firm odszkodowawczych, które to oferty, ze względu na trudną sytuację, możemy przyjąć bez głębszej analizy. Warto zwrócić uwagę, że firmy odszkodowawcze wg jakiś kryteriów nas wybrały. Musieliśmy być dla nich finansowo atrakcyjni, gdyż firmy takie liczą na pokaźną prowizję od ewentualnego odszkodowania. W tej materii, bez wątpienia lepiej wybrać do spraw odszkodowawczych adwokata, który z pewnością jest tańszą opcją, a okazać się może bardziej kompetentną.

Adwokat, któremu powierzymy naszą sprawę, musi na tle innych prawników wyróżniać się kilkoma cechami.

Przede wszystkim doświadczeniem. Wybierając adwokata powinniśmy wybrać takiego, który poszczycić się może wieloma sprawami, w których dla swoich klientów wywalczył odszkodowanie wyższe od początkowo oferowanego przez firmę ubezpieczeniową. Warto w tej materii dowiedzieć się, czy interesujący nas adwokat specjalizuje się w sprawach o odszkodowanie. Wtedy będziemy mieli pewność, że nasz pełnomocnik posiada odpowiednie kwalifikacje, dzięki którym będzie potrafił przełożyć nabyte doświadczenie na potrzeby konkretnej sprawy.

Adwokat powinien w sposób jasny przedstawić klientowi wszystkie istotne dla jego sprawy kwestie ? opłaty, realne do uzyskania świadczenia. Bez daleko idącego  spekulowania co do potencjalnych, zwykle zawyżanych kwot odszkodowania stosowanych po to, aby przekonać klienta do swoich usług.

Dla adwokata najważniejszym powinno być zbudowanie odpowiedniej więzi z klientem. I to nie takiej sztucznej, aby u interesanta jedynie wywołać wrażenie, że jego sprawą zajmie się fachowiec. Klient musi wiedzieć, że dobrze trafił. Między innymi to odróżnia adwokatów od firm odszkodowawczych. W trakcie prowadzenia sprawy przez taką firmę nie znamy pośredników, jeśli sprawa trafi do sądu adwokaci nas reprezentujący będą anonimowi, nie będziemy ich znali i oni nie będą dostatecznie wtajemniczeni w naszą sprawę.

Jak znaleźć dobrego adwokata?

Przede wszystkim warto zajrzeć do Internetu. Znaleźć opinie o sposobie działania interesującego nas adwokata, o tym jak wygląda kontakt z nim. Jednakże pomimo tego, że Internet potrafi dostarczyć wiele informacji, to warto także posiłkować się doświadczeniem znajomych. Nie tylko w kwestii konkretnego adwokata, ale także wskazówkami na co powinniśmy zwracać uwagę wybierając pełnomocnika do naszej sprawy. Jak już trafimy do kancelarii nas interesującej przede wszystkim powinniśmy mieć przygotowane określone pytania do adwokata. Musimy zapytać o to, co wymieniłem powyżej, tj. doświadczenie i specjalizacja. W sprawie o odszkodowanie niezbędne jest posiadanie gruntownej wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem. Po nabraniu przekonania, iż wybraliśmy właściwego adwokata, bardzo ważnym jest aby ustalić od razu warunki finansowe i poprosić o ich potwierdzenie na piśmie stosowną umową. To spowoduje transparentność w relacjach i zwiększony zaufanie stron do siebie. Adwokat za swoją pracę wykonaną na rzecz Klienta również zasługuje na wynagrodzenie a Klient który to szanuje na pewno zyska również w zaangażowaniu osobistym adwokata w jego sprawę.