Dlaczego sprawę o odszkodowanie lepiej przekazać adwokatowi niż firmie odszkodowawczej?

Jeśli w naszym życiu pojawia się kwestia odszkodowania to nieodłącznym jej elementem jest szkoda, tragedia, która w naszym życiu się wydarzyła. Istotnym jest więc w jaki sposób ww. instytucje ? adwokat czy firma odszkodowawcza się o tym dowiadują. Mianowicie firma ubezpieczeniowa w większości przypadków sama się do nas zgłosi.

Dlaczego? Mechanizm jest prosty. W okresie traumy w jakim znajdują się osoby poszkodowane, nie myślą one o przepychankach z ubezpieczycielem, więc bardziej osoby takie są skłonne do podpisania często niekorzystnej dla nich umowy. Z umowy takiej bowiem wynika udzielenie pełnomocnictwa danej firmie odszkodowawczej do reprezentowania naszych interesów przed ubezpieczycielem, za oczywiście odpowiednim ?procentem? będącym prowizją firmy od uzyskanego odszkodowania. Warto nadmienić, że owa prowizja często może sięgać nawet do 30% ? 50 % albo I więcej. Bez wątpienia
w większości przypadków koszt wyboru adwokata jest niższy
. Dlaczego? Otóż adwokat nie opłaca innych adwokatów, pośredników. Należy być świadomym tego, że zdarza się, iż sprawy o odszkodowanie trafiają na sale sądowe, a w firmach odszkodowawczych nie pracują tylko prawnicy. Nasza sprawa w takim wypadku może zostać przydzielona adwokatowi, który nie był od początku w nią wtajemniczony, a przy kolejnej rozprawie może zostać przydzielona znowu innemu prawnikowi. Wybierając adwokata mamy pewność, że od początku naszą sprawę będzie prowadziła jedna osoba, osoba kompetentna. Wybierając adwokata, sami musimy do niego pójść. Najlepiej uczynić to po wcześniejszym sprawdzeniu opinii innych klientów, zapoznaniu się z jego doświadczeniem, specjalizacją. Wtedy to my wybieramy osobę, która będzie walczyć o nasze pieniądze, nie ona nas.

     Należy pamiętać, że osoba, reprezentująca firmę odszkodowawczą, z którą zawieramy umowę nie jest prawnikiem. Jaki to ma skutek? Otóż osoby takie dysponują wiedzą, informacjami nabytymi na szkoleniach, a przecież każda sprawa jest inna. Nie możemy pozwolić sobie, aby naszą sprawę potraktowano schematycznie, aby wprowadzono ją w ?rubryki formularza?. Do każdej sprawy wymagane jest podejście indywidualne, podejście osoby dysponującej wiedzą, a przede wszystkim doświadczeniem. Należy pamiętać, że adwokat ma za sobą wieloletnią edukację prawniczą. Studia, aplikacja, praktyka w zawodzie, lata spędzone na rozwijaniu umiejętności, które ze względu na mocno konkurencyjny rynek wciąż są rozwijane. Wnioski? Z jednej strony mamy przeszkolonego pracownika firmy odszkodowawczej, z drugiej doświadczonego profesjonalistę.

Warto także zwrócić uwagę na inną kwestię. Mianowicie co w sytuacji jeśli adwokat lub firma odszkodowawcza poprowadzą sprawę z wyraźną szkodą dla nas? Podkreślenia wymaga to, że adwokat to zawód zaufania publicznego. Jeśli nie wykonuje on swych zadań należycie, z pogwałcenie zaufania jakim został obdarzony przez swego klienta, odpowiadać może dyscyplinarnie. Podlega także obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.. A firma odszkodowawcza? Nie podlega ona ani Rzecznikowi Finansowemu ani Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo,  w firmach odszkodowawczych znaczna część personelu nie stanowią prawnicy, tym samym nie wiąże ich tajemnica adwokacka/radcowska. Składając sprawę do adwokata macie Państwo pewność, że żadne nieprzyjemne bądź intymne szczegóły z Państwa życia nie ujrzą światła dziennego, a już na pewno nie będą przekazywane nieznanym Państwu pośrednikom tak jak ma to miejsce w ww. firmach.