Jak wybrać adwokata do spraw spadkowych.

Przyjęcie spadku wiąże się z dodatkowym szeregiem konsekwencji prawnych, jak i również podatkowych. Przyjmując spadek, przyjmujemy nie tylko nieruchomości i rzeczy ruchome, lecz również wierzytelności, które mogą obciążać spadek.

Gałęzią prawa regulującą przejście praw i obowiązków po śmierci ich właściciela jest prawo spadkowe. W ostatnim czasie przepisy prawa spadkowego zostały znacząco zmienione, wobec czego adwokat prowadzący postępowanie spadkowe, powinien być z nimi zapoznany.

Pierwszym z etapów postępowania spadkowego jest ustalenie kręgu osób, które dziedziczą po zmarłej osobie. Przeważnie te osoby są wskazane w testamencie pozostawionym przez zmarłą osobę, aczkolwiek gdy osoba ta nie ustanowiła testamentu, następców prawnych określa ustawa. Profesjonalny adwokat doradzi w jaki sposób przyjąc spadek, tak aby przyjęcie spadku nie wiązało się z  negatywnymi konsekwencjami prawnymi dla spadkobiercy. Następnym z etapów postępowania spadkowego jest podział spadku pomiędzy wszystkich spadkobierców. Ważne jest aby zapewnić sobie wsparcie adwokata w takim postępowaniu, ponieważ podział spadku jest jednym z najbardziej konfiktowych etapów postępowania spadkowego.

Gdy w testamencie zostanie pominięta jedna z najbliższych osób dla spadkobiercy, może ona wystąpić z roszczeniem o zapłatę określonej sumy tzw. zachowku. Adwokat reprezentujący stronę w sprawie o zachowek powinien posiadać duże doświadczenie i znać taktyki procesowe , z tego względu iż niejednokrotnie osoby, którym przypadł spadek próbują zataić majątek, aby osoba, która domaga się zachowku ? dostała jak najmniejszy.