Ile kosztuje wynajęcie adwokata?

Z pewnością nie znajdziemy jednej, konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Koszt usług adwokata cechuje się bowiem dużym zróżnicowaniem. Każdy prawnik samodzielnie ustala stawki obowiązujące w jego kancelarii ? z reguły za poradę prawną zapłacimy od 150 do 200 zł, przy trudniejszych sprawach będą to wyższe kwoty. Niemniej jednak należy przy tym pamiętać, że adwokaci są przygotowani do udzielenia profesjonalnej pomocy prawnej, z której w niektórych sprawach musimy skorzystać oraz posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, by znaleźć wyjście nawet z bardzo trudnej sytuacji.  Na wynagrodzenie prawnika składa się wiele elementów, są nimi przede wszystkim:

  • wynagrodzenie za ustną pomoc prawną,
  • wynagrodzenie za sporządzenie pisemnej opinii na dany temat,
  • wynagrodzenie za sporządzenie pism procesowych,
  • wynagrodzenie za reprezentację w sądzie.

Jeśli kogoś nie stać na zastępstwo adwokackie, może ubiegać się o zwolnienie z kosztów procesowych i przyznanie pełnomocnika z urzędu. Wtedy za adwokata płaci państwo. Jednak o jego przyznaniu decyduje sąd a w praktyce sądy stoją na stanowisku, iż prawo do adwokata z urzędu i zwolnienie od kosztów należy się wyjątkowo. Nadto sądy zobowiązują do przedłożenia szeregu dokumentów potwierdzających sytuację finansową, m.in. wyciągów z konta.  Nie ma gotowego wzoru na to, kto pełnomocnika dostanie, a kto nie. Sąd bierze pod uwagę m.in. stan majątku i dochodów osoby ubiegającej się o pełnomocnika z urzędu oraz stopień skomplikowania sprawy.

Wysokość wynagrodzenia adwokata strony ustalają umownie, z tym, że kwota ta nie może być niższa od tzw. stawki minimalnej wskazanej w §6 rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r.1, 2, które określają opłaty za czynności adwokatów i radców prawnych. Wysokość minimalnych stawek opłaty zależy od dwóch czynników, mianowicie od wartości przedmiotu sprawy oraz rodzaju sprawy. Należy mieć jednak świadomość, że prawnik może zażądać wynagrodzenia wyższego od minimum, adekwatnie do rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy.

Niezależnie od kosztów, pamiętajmy, że niekiedy profesjonalna pomoc okazuje się być bezcenna i nieoceniona. Dlatego też warto zwrócić się o poradę do osób, które znają się na tym najlepiej, dysponują potrzebną wiedzą i umiejętnościami oraz posiadają bogate doświadczenie.