Jak wybrać adwokata do spraw majątkowych?

Warto na początku wiedzieć, że usługi świadczone w zakresie spraw majątkowych obejmują problemy związane m.in. z:

 • podziałem majątku,
 • zniesieniem współwłasności,
 • postępowaniem spadkowym,
 • dochodzeniem wierzytelności,
 • sporządzaniem i realizacją umów,
 • rozliczeniami majątkowymi.

Tak więc tematyka spraw majątkowych jest niezwykle szeroka i dotyczy często kwestii finansów, wszelkiego rodzaju umów, jak również spraw małżeńskich oraz spadkowych.  Prawo majątkowe daje możliwość indywidualnych uzgodnień oraz samodzielnego wyboru odpowiednich regulacji. Podstawą jest jednak dokładna znajomość przepisów prawnych, niestety z wielu dziedzin jednocześnie. Dlatego też najlepiej byłoby skorzystać z usług adwokata, którego zna się już z prowadzenia innych spraw czy też ktoś z polecenia znajomych czy krewnych. Można również kierować się opiniami na temat danego prawnika zamieszczonymi w Internecie czy też skorzystać z usług fachowcy, który jest specjalistą, jeżeli chodzi o sprawy majątkowe. Gdy w końcu zdecydujemy się skorzystać z pomocy adwokata, warto na pierwsze spotkanie przygotować:

 • faktury,
 • potwierdzenia zapłaty, wszelkie dostępne wyciągi bankowe,
 • wszelką korespondencję z naszym kontrahentem (nawet mailowa czy też za pośrednictwem innych komunikatorów społecznościowych, wiadomości sms)
 • potwierdzenia odbioru (prac, towaru, dzieła, dostawy) oraz listy przewozowe, w tym CMR
 • wszelkie pisma otrzymywane w sprawie za pośrednictwem sądu, pisma przedkładane przez nas, wydane w sprawie nakazy zapłaty, sporządzone środki zaskarżenia itd.
 • posiadane umowy wraz z załącznikami, aneksy do umów

W każdym przypadku należy ustalić najważniejsze fakty dla sprawy i spróbować zgromadzić potrzebne materiały. Wskazane wyżej dokumenty pomogą nam ustalić m.in. wysokość należności, jej wymagalność, wysokość odsetek oraz ewentualne terminy przedawnienia.