Jak wybrać adwokata do spraw alimentacyjnych?

Istnieje możliwość, by sprawy związane z przyznaniem alimentów bądź zmianą ich wysokości czy też uchyleniem obowiązku alimentacyjnego były rozpatrywane przez sąd bez udziału prawnika żadnej ze stron. Pomimo jednak tego, warto rozważyć ustanowienie pełnomocnika w takich sprawach również, a chcąc uzyskać pozytywny dla siebie wyrok warto skorzystać z usług doświadczongo adwokata lub radcy prawnego. Niewątpliwie prawnik przyda się, gdy:

 • strona chce uzyskać jak najwyższą kwotę świadczenia alimentacyjnego;
 • strona nie chce płacić alimentów;
 • sprawa alimentacyjna dotyczy małżonków po rozwodzie lub separacji;
 • powodem są rodzice starający się o alimenty od dzieci;
 • sprawa związana z alimentami jest z różnych względów skomplikowana.
 • należy ustalić źródła dochodu osoby obowiązanej do alimentacji.

Możemy znaleźć kilka argumentów przemawiających za tym, że warto zlecić adwokatowi sprawę o alimenty. Po pierwsze, nie musimy stawiać się w Sądzie w czasie procesu (poza jedną rozprawą, gdy Sąd będzie nas przesłuchiwał jako stronę). Dzięki temu, możemy zaoszczędzić sporo czasu i nerwów oraz uniknąć spotkania się na sali sądowej ze swoim byłym partnerem. Ponadto adwokat potrafi wykorzystać wszystkie instrumenty procesowe, by wykazać rzeczywistą sytuację finansową i majątkową przeciwnika, a nie tylko pozorną jaką on sam próbuje Sądowi przedstawić. Po trzecie, w razie wygranej sprawy stronie przysługuje od przegranego przeciwnika zwrot choć części kosztów, jakie strona poniosła w związku ze skorzystaniem z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Gdy po raz pierwszy korzystamy z pomocy prawnej warto opierać się na podpowiedzi znajomych. Można również poszukać opinii o danych prawnikach czy kancelariach w Internecie, opierając się jednak tylko na takich komentarzach, które wyglądają na rzetelne i autentnyczne, są zamieszczane na wiarygodnych portalach i forach. Warto wybrać adwokata, który cieszy się dobrą opinią. Jednocześnie nie oznacza to, żeby nie zwracać uwagi na koszty. Dobrym pomysłem jest również wybór osoby, która specjalizuje się w danej dziedzinie prawa. Specjalista w jednej branży będzie lepiej zorientowany, bardziej doświadczony, mocno zakorzeniony w praktyce, a tym samym będzie spełniał swoje zadania lepiej i efektywniej. Z pewnością należy szukać osoby, którą będziemy darzyć bezwzględnym zaufaniem i z którą znajdziemy wspólny język, by dana sprawa przebiegła pomyślnie i sprawnie.

Warto przy tym wiedzieć, że na pierwsze spotkanie z adwokatem w sprawach o alimenty dobrze przygotować:

 • akt urodzenia dziecka
 • akt małżeństwa
 • wszelkie dokumenty dotyczące wysokości kosztów utrzymania dziecka i domu (w ramach kosztów utrzymania dziecka pamiętajmy, że liczy się odpowiednia część kosztów utrzymania mieszkania, w którym dziecko zamieszkuje wraz z rodzicem) jak chociażby rachunki za media, rachunki związane z zakupem żywności, leków, odzieży, środków czystości, opłat związanych z edukacją itp.
 • zaświadczenie o dochodach z okresu ostatnich np. 6 miesięcy,
 • informacje o miejscu zatrudnienia zobowiązanego do alimentacji i wysokości jego zarobków, a także informacje o ewentualnych innych osobach pozostających na jego utrzymaniu.
 • listę ewentualnych świadków i ich adresy, pod którymi odbiorą korespondencję z Sądu.