Specjalizacje

Spory sądowe

Kancelaria posiada sukcesy w postaci uniewinnień w trudnych sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych oraz karnoskarbowych.

W zakresie spraw rodzinnych zajmujemy się podziałami majątku między byłymi małżonkami.

W zakresie prawa rzeczowego pomagamy w sprawach związanych ze zniesieniem współwłasności i działami spadku.

Działamy skutecznie przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w zakresie regulacji wysokości zobowiązań publicznoprawnych, ceł i akcyz.

Doradztwo gospodardcze

Przeprowadziliśmy skutecznie wiele postępowań sądowych gospodarczych, w tym niejednokrotnie z bardzo skomplikowanym stanem prawnym.

Opiniujemy i przygotowujemy umowy w obrocie gospodarczym oraz negocjujemy warunki ich zawarcia.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw w branży budowlanej, usług luksusowych i produkcyjnej.

Pomagamy naszym klientom w doborze odpowiedniej formy prawnej dla prowadzonej przez nich działalności. 

Negocjacje

Prowadzone przez nas negocjacje bardzo często kończą się osiągnięciem przez naszych Klientów rezultatu lepszego niż ten, na który musieliby oczekiwać angażując się w wieloletni proces sądowy