Kiedy adwokat ma wgląd do akt sprawy.

engelgardt23

Wgląd do akt spraw, zależy od tego, czy są to akta sprawy na etapie postępowania przygotowawczego, czy też sądowego. Dostępu do akt sprawy w postępowaniu karnym,  nie ma każdy. Szczegółowe uregulowania znajdują się w przepisach kodeksu postępowania karnego.

Postępowanie przygotowawczeo objęte jest zasadą tajności, jego celem jest zgromadzenie wszelkich materiałów dowodowych w celu ustalenia okoliczności sprawy. W związku z tym nieujawnienie pewnych dowodów i informacji zdecydowanie ma pozytywny wpływ na śledztwo. Jednak w wypadku gdy prokurator lub policjant prowadzący postępowanie przygotowywawcze wyrazi zgodę, wgląd do akt może być udostepniony stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym. Możliwe jest udostępnienie tych akt w formie uwierzytelnionych odpisów i kserokopii. Jednak należy pamiętac o tym, iż prokurator i policja kierują się dobrem sprawy, wobec czego w pewnych przypadkach mogą nie wyrazić zgody na udostępnienie akt. Jednakże, w przypadku decyzji odmownej stronie służy zażalenie.

Gdy wszystkie dowody zostaną zgromadzone i zabezpieczone w toku postępowania przygotowawczego, kolejnym etapem jest postępowanie sądowe. Co do zasady, w toku postępowania sądowego nie ma ograniczeń co do wglądu w akta sprawy. Dostęp do tych akt mają:

  • strony postępowania,
  • pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi.
  • obrońcy.

Aby uzyskać dostęp do dokumentów zgoromadzonych w aktach sprawy sądowej, należy odpowiednio wcześnie złożyć wniosek do sądu o udostępnienie akt do wglądu. Aktualnie można to zrobić za pośrednictwem odpowiednio powołanych biur w sądach tzw. Czytelnii akt, a wniosek może być złożony nawet mailem.