RODO


Informacja dla Klientów Engelgardt & Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s.c.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1?88) informujemy, że realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Engelgardt & Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s.c., NIP 7831718761, ul. Długa 5/4, 61 ? 850 Poznań.

Kontakt e-mail w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: rodo@engelgardt.pl

Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. Dane nie będą ujawniane żadnym podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem współpracowników Kancelarii, a także podmiotów przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w tym w szczególności informatykom, księgowym, firmie archiwizującej.

Engelgardt & Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s.c. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza, prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Każda osoba, której dane przetwarza i wykorzystuje, może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.